โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองร่วมกับชมรมวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงและลูกเสือเนตรนารี จัดโครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดโคกสำโรง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*