ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*