การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชน ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน เครื่องตำอเนกประสงค์ แนวตั้งแบบไฮบริด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน ตัวถอดประกอบเล็บวาวล์กึ่งอัตโนมัติ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับ รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*