โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัด รุ่นที่ ๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัด (ตามรอยพ่อหลวงสู่วิถีแห่งความพอเพียง รุ่นที่ ๔) โดยนายศิริ โพธิงาม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*