ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมาตรศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*