งานเลี้ยงรับ-ส่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดงานเลี้ยงรับ-ส่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*