สัมภาษณ์ทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คณะครูจัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กู้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทวารวดี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*