หล่อเทียนพรรษา ๑๑/๗/๖๒

นายโกเมศ โตอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๐ น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*