นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับนางบุษยมาศ นิ่มนวล ศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*