คณะกรรมการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำจังหวัดรอบ ๒ แบบถาวร

นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำจังหวัดรอบ ๒ แบบถาวร ระหว่างวันที่ ๑-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่ภาคใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*