ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวัน โอ วัน แกรนด์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*