ประชุมการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖ “นครปฐมเกมส์”

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองและคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖ “นครปฐมเกมส์” ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

Leave a comment

Your email address will not be published.


*