สำรวจพื้นที่ ปรับปรุง โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองและคณะผู้บริหารเข้าสำรวจพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*