ประธานกรรมการจัดทำเกณฑ์ กติกา ทักษะวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ทำหน้าที่ประธานกรรมการจัดทำเกณฑ์ กติกา ทักษะวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*