โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองร่วมกับแผนกสามัญจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.oo น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*