จัดกลุ่ม กองร้อย หมู่ ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดกลุ่ม กองร้อย หมู่ ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.oo น. ณ อาคารโดม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*