พิจารณากองทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดคณะกรรมการพิจารณากองทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมทวารวดี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*