โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา o๘.oo น. ณ หมู่บ้านอู่ทองอารยธรรม (หมู่บ้านสุวรรณภูมิ) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*