พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓o น. ณ หอประชุมอำเภออู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*