วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นำโดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง กล่าวให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*