โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองนำโดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองและคณะผู้บริหารจัดโครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*