โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*