ประชุมประจำเดือน พ.ค. ๖๒

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองนำโดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองและคณะผู้บริหารจัดประชุมครูและบุคคลากร ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทวารวดี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*