โครงการควบคุมและป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองนำโดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่งที่นำวัคซีนมาฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*