รับสมัครคัดลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  อ่านต่อ…

                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  อ่านต่อ….

Leave a comment

Your email address will not be published.


*