โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน”

 

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน” ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สัญลักษณ์เมืองโบราณอู่ทอง (ธรรมจักร) บริเวณสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*