ต้อนรับผู้แทนบริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์รับ นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นปวส.๑ เข้าฝึกงานและให้เกียรติปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมทวาราวดี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*