ประกาศ

คำประกาศเจตนารมณ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร

อ่านต่อ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*