เข้ารับการอบรมโครงการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองโดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้ารับการอบรมโครงการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*