รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองโดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านขุนบุญมา ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*