โครงการ”พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน”

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดโครงการ “พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.๐ ) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านขุนบุญมา ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*