พิธีบายศรีสู่ขวัญโชคชัยวันอำลาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ พิธีบายศรีสู่ขวัญโชคชัยวันอำลาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*