พิธีเปิดปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ คุณนันทภัค เพชรแดง ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “สร้างกำลังใจ เป็นบันใดสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จสู่สังคมภายนอก” ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*