นักเรียน ปวช.๓ และ ปวส.๒ ลงทะเบียนรายงานตัว

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. นักเรียน ปวช.๓ และ ปวส.๒ ลงทะเบียนรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*