การประเมินกองลูกเสือดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็กประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินกองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ของสถานศึกษาขนาดเล็กประจำปี ๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ ๒o กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*