ภาพกิจกรรม โครงการ “อาชีวะอาสา” วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ภาพกิจกรรม โครงการ “อาชีวะอาสา” วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริษัทอู่ทอง พลังงาน จำกัด(สถานีน้ำมันเอสโซ่)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*