งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๒

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยคณะผู้บริหารได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*