งานคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองและคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ (งานคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*