ปิดงานกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนายโกเมศ โตอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดงานกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*