การแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ (วันที่ ๒)

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑(วันที่สอง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*