พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากร จัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายอดิศักดิ์ มาตรศรี กำนันตำบลพลับพลาไชย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*