การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ (วันแรก)

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
(วันแรก) ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*