รับส่งซาวด์เพลงในการประกวดวงดนตรีโฟลค์ซองคนพันธุ์ R และการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองเข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑โดยปฏิบัติหน้าที่รับส่งซาวด์เพลงในการประกวดวงดนตรีโฟลค์ซองคนพันธุ์ R และการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R (วันที่ ๓) ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จ.ลพบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*