โครงการทดสอบมาตรฐานทางคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองร่วมกับชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการทดสอบมาตรฐานทางคอมพิวเตอร์ โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองเป็นประธานกล่าวเปิดงานและคณครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*