แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดจันทราวาส

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดจันทราวาสประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*