แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านตลุงเหนือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*