แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดภาวนาภิมณฑ์พิทยา

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดภาวนาภิมณฑ์พิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดภาวนาภิมณฑ์พิทยา จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*