แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดทับกระดาน

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดทับกระดานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดทับกระดาน จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*