แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*