โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนายสายชล ศิษย์ฤาษี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมาตรศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*